מספר טלפון


5867410 - 02 בר אליעזר אהרון ושמחה
5867411 - 02 רבר שמואל ויהודית
5867412 - 02 גרץ דוד
5867414 - 02 ניסים אבנר ופנינה
5867415 - 02 בירין גבריאל ורחל
5867416 - 02 קניגסברג גליה
5867417 - 02 אלטמן אליהו ורחל
5867418 - 02 בן עמרם שושי ועמי