מספר טלפון


5867490 - 02 מתתיהו יצחק
5867491 - 02 דוכן דר צביה רופאת שיניים
5867492 - 02 שילוני יעקב וטובה
5867493 - 02 לייש נתן
5867495 - 02 מיניס מנחם
5867496 - 02 מנחם אברהם
5867497 - 02 בו דוד עודד
5867498 - 02 דהן חנה ורישר
5867499 - 02 מנדלביץ דניאל ואליזבטה