מספר טלפון


5867580 - 02 זיו תמר
5867581 - 02 פולק תמירה ומשה
5867583 - 02 בביוף אמנון ואילנה
5867584 - 02 משה דוד ואתי
5867585 - 02 אדמון אילנה
5867586 - 02 אסולין גאי
5867587 - 02 מחמלי יפה ויורם
5867588 - 02 יהודה ושרה כהן
5867589 - 02 שוורץ יצחק ורבקה