מספר טלפון


5867760 - 02 שוסטר יהודה ומירה
5867761 - 02 רוט בן עמי ונטליה
5867762 - 02 ויזל ישראל ודבורה
5867763 - 02 צנציפר פרידה
5867764 - 02 נעמד מינימרקט
5867766 - 02 אהבת תורה ברנוביץ ישיבת אהבת תורה ברנוביץ
5867766 - 02 ישיבת אהבת תורה ברנוביץ
5867767 - 02 דודשוילי ישראל
5867768 - 02 גיני נתן
5867769 - 02 כהן סימה