מספר טלפון


5867940 - 02 פינקלשטיין יהודה ותמר
5867942 - 02 פרלמן יהושוע וצפורה
5867943 - 02 בכר אהרן וחייה
5867944 - 02 שטינר יוספה
5867945 - 02 ברמי אברהם
5867946 - 02 טוביאס יצחק
5867948 - 02 שביט מיכאל ודורית
5867949 - 02 בלוך יצחק