מספר טלפון


5867950 - 02 לוי דב
5867951 - 02 בלומנפלד אביגדור ומיכל
5867954 - 02 גרויסמן אירנה ודוד
5867955 - 02 מאשק אויטש קריינדל
5867956 - 02 קרישבסקי חיים והינדא
5867957 - 02 הלפרין יחזקאל
5867958 - 02 קפלן יגאל ונורי
5867959 - 02 בראון שלמה וחנה