מספר טלפון


5871170 - 02 שפרץ יעקוב
5871171 - 02 הלפרין שלום
5871172 - 02 סויסה שמעון ופלורי
5871173 - 02 סויסה שמעון ופלורי
5871174 - 02 וינברגר אבי
5871175 - 02 שיפמן משה
5871176 - 02 גולקרוב לילה וניסן
5871177 - 02 בריסטה בריסה איריס ובניה
5871179 - 02 לוין שרה