מספר טלפון


5871250 - 02 אליעזרוב אברהם
5871252 - 02 ליפשיץ מיכל
5871256 - 02 קאופמן דניאל
5871257 - 02 קאופמן דניאל
5871258 - 02 פישל יצחק ושרה עטרה
5871259 - 02 עמנואל אנג'ל