מספר טלפון


5871880 - 02 שייני פינסקי
5871885 - 02 (פקס) בשן מערכות בע"מ
5871886 - 02 'פקס'
5871888 - 02 משה אייל