מספר טלפון


5871970 - 02 פנחסוב שמחה
5871971 - 02 שמואלי אופיר