מספר טלפון


6409000 - 02 ג'יי וי פי נכסים בע"מ
6409000 - 02 ג'רוסלם ונצ'ר פרטנרס
6409001 - 02 (פקס) ג'יי וי פי נכסים בע"מ
6409001 - 02 (פקס) ג'רוסלם ונצ'ר פרטנרס
6409204 - 02 מנהלת צפון
6409222 - 02 קרית משה