מספר טלפון


6412010 - 02 רום כוכבה
6412011 - 02 ישראל חיים וקרן
6412014 - 02 קרס ד"ר מריה
6412015 - 02 יהושע אברהם ושולמית
6412016 - 02 אסייג מרגלית
6412016 - 02 תובל יהודה
6412017 - 02 יקותיאל יובל ואוה
6412018 - 02 איטח מיכאל
6412019 - 02 מנדל (דודו (הטכנאי