מספר טלפון


6412120 - 02 דני גל
6412121 - 02 טל מרק ודינה
6412122 - 02 דוכן נסים
6412123 - 02 אורי שמואל
6412124 - 02 טאוש גרטה
6412125 - 02 אביטן אברהם
6412126 - 02 סיקרון דוד וזהבה
6412127 - 02 בנישטי שמעון
6412128 - 02 גרינברג אודיל ויגאל
6412129 - 02 מור אריה