מספר טלפון


6412540 - 02 בן עזרי חנה ואשר
6412541 - 02 כהן חיים
6412542 - 02 שבח איתן ואורלי
6412543 - 02 אסולין גדליה ומרים
6412544 - 02 בלום חיה
6412545 - 02 דאומי נילי
6412546 - 02 פרקל קרל וליסה
6412547 - 02 מזריצר דז'ן
6412548 - 02 חזן יוסף