מספר טלפון


6412810 - 02 עומרי שלום וצביה
6412811 - 02 זינו שמעון ונורית
6412812 - 02 דדון אלברט
6412813 - 02 ורבר רועי ועתליה
6412814 - 02 גרינברג בנו והילדה
6412815 - 02 לכיש אילן וצאלה
6412816 - 02 אריה'ג'ורג'' ולאה לינקר
6412818 - 02 קרמר לסלו שרברב ואילנה
6412819 - 02 כהן (שרה (איקה