מספר טלפון


6424360 - 02 חיים מוסקוביץ
6424361 - 02 גז דבורה
6424362 - 02 יזינה וורטה
6424363 - 02 פינטו לאה ודוד
6424364 - 02 שטרנברג אילנה
6424365 - 02 חכיאשוילי מריה
6424366 - 02 מוניק פרץ
6424367 - 02 ידיד אליהו ורחל
6424368 - 02 אמיר הימל רחל ואליעזר
6424369 - 02 לוי אברהם ושרה