מספר טלפון


6424981 - 02 גרוסמן אפרים ודפנה
6424982 - 02 חמד מרגלית ואברהם
6424983 - 02 ווייזר חיים ובלומה
6424985 - 02 פישר נילי ויעקב
6424986 - 02 זוננפלד יוסף ונעמי
6424987 - 02 זלטקין סופיה
6424988 - 02 בן ישר משה
6424989 - 02 וורה רוזמן