מספר טלפון


6430451 - 02 טטרויא דוד ולאה
6430452 - 02 שאול טובה
6430454 - 02 אלה אלי ואילנה
6430455 - 02 בהר יוסף ועליזה
6430456 - 02 מלכא דוד וגיטה
6430457 - 02 ויקטוריה רושל
6430458 - 02 שסמייסטר בנימין גרמן
6430459 - 02 שוימר אוריאל ודינה