מספר טלפון


6430470 - 02 איזדור יוסף ומרים
6430472 - 02 זלינגר יונתן
6430473 - 02 זלינגר יונתן
6430474 - 02 מרכז סבא
6430476 - 02 בן דרור גדעון
6430477 - 02 טלר יעקב
6430479 - 02 אמיר דוד ואסתר