מספר טלפון


6436210 - 02 סלמי אסף וגלי
6436211 - 02 מורלי שמעון
6436212 - 02 כנסית סנט ג'ון
6436213 - 02 הלפרין רמי
6436214 - 02 תומכי תורה גרשון כהן
6436215 - 02 אוחיון רוחמה
6436216 - 02 אבנרי גל
6436218 - 02 לניאדו שלמה
6436219 - 02 חדש יהודית