מספר טלפון


6436280 - 02 קרישברג לאה בטוחים
6436282 - 02 לוי מנשה
6436283 - 02 אלה ברוך
6436284 - 02 יוסף אבישי
6436285 - 02 אבישי גלית
6436287 - 02 מרים פריאנטי
6436288 - 02 שוחט יעקב וזהבה
6436289 - 02 שווב דוד ושרה