מספר טלפון


6436580 - 02 פרהדיין פרוויז
6436582 - 02 גלוק נחמה ופאול
6436583 - 02 פקס) צוקרמן) דוד ודפנא ימיליה
6436585 - 02 פדר שושנה
6436586 - 02 אריאל ישראל
6436587 - 02 פריסטובסקי (גילה (פלורנס
6436588 - 02 כהן אהרן ולאה
6436589 - 02 מלכה ושלום שטיינב'