מספר טלפון


6443333 - 02 בת עמי אלומה
6443333 - 02 המדרשה לערכי תורה ועבודה בת עמי
6443333 - 02 מדרשה לערכי תורה ועבודה בת עמי
6443400 - 02 יד ושם רשות הזכרון לשואה ולגבורה
6443443 - 02 (פקס) יד ושם רשות הזכרון לשואה ולגבורה
6443753 - 02 גביית עדויות מדור