מספר טלפון


6450030 - 02 פרוסקורובסקי דוד
6450031 - 02 גולדנר שמואל ומרגלית
6450032 - 02 פרץ שבתאי וג'ורג'ט
6450033 - 02 לוי יצחק ובת שבע
6450034 - 02 וולוביץ ליאון וחנה
6450036 - 02 דילבסקי גון
6450037 - 02 פונגר גון וידידה
6450038 - 02 ליבשיץ דוד ולריסה
6450039 - 02 סחר טלי