מספר טלפון


6450041 - 02 שנקר ריטה ושולין
6450042 - 02 קוז'ינסקי לאוניד
6450043 - 02 פירגר יעקב ואירנה
6450044 - 02 סמולנסקי שאול ושרונה
6450045 - 02 המרכז לרפואת המשפחה דר דור מיכאל
6450046 - 02 לוין דוד
6450047 - 02 חסון אסתר וחיים
6450049 - 02 רויטל אמיגה