מספר טלפון


6450060 - 02 שלום יוסי
6450061 - 02 רונה דניאל מרילין
6450062 - 02 קארה חיים
6450063 - 02 אלטקטקא מוחמד
6450064 - 02 מכבסת (פקס) מכבסת ברבור בע"מ
6450065 - 02 אזולאי ברוך וריקי
6450066 - 02 ירון וחיה טל
6450068 - 02 אבישר ליהי עוז
6450069 - 02 אלבז מאיר