מספר טלפון


6450110 - 02 צליח איתן ומלי
6450111 - 02 מזרחי יוסף
6450113 - 02 דניאל דורית וירון
6450116 - 02 אבוטבול מרגלית
6450117 - 02 חסין מרים
6450118 - 02 בן עמר אראל
6450119 - 02 זגלמן יפעד ודינה