מספר טלפון


6450160 - 02 זקן שרה
6450161 - 02 מזרחי שמעון ורונית
6450163 - 02 סיגל גורדון
6450164 - 02 יחזקאל ירון ורחל
6450165 - 02 עליאן אברהים
6450166 - 02 סידלקובסקי וורה
6450167 - 02 ניסן ליאורה ואמנון
6450169 - 02 לוי שמחה