מספר טלפון


6450190 - 02 מנליס לאוניד
6450191 - 02 כהן אלי וסימה
6450192 - 02 אפרתי אילנה ואלי
6450193 - 02 שרייר אולג ואנה
6450194 - 02 סרי לוי רוני
6450195 - 02 דרעי מיכאל
6450196 - 02 אברהם מדינה
6450197 - 02 עדיקה אריה
6450198 - 02 גואריש חליל
6450199 - 02 אלבז משה ויהודית