מספר טלפון


6450201 - 02 עבדאלנבי כאלד
6450202 - 02 לוסטמן מיכאל
6450203 - 02 חיים אורן
6450204 - 02 גרמי בנימין
6450206 - 02 בר דור ליאור ושרון
6450207 - 02 יוסף נעים
6450208 - 02 שטיינברג יגאל וסלמה