מספר טלפון


6450250 - 02 אברמוביץ דליה
6450251 - 02 אהובה רבינוביץ
6450252 - 02 לוי אבנר
6450253 - 02 קרסניי גריגורי
6450255 - 02 לוי איתמר וקרין
6450256 - 02 מורדוך יונה
6450257 - 02 יוסף ספונר
6450259 - 02 פרסי ניר וענת