מספר טלפון


6450260 - 02 מוסא עליאן מחמד איברה
6450261 - 02 יונה ודוד אופק
6450262 - 02 מלול משה
6450263 - 02 קניטר אלכסנדר וסוניה
6450264 - 02 בבית כנסת "תפילת ישראל" יוצאי צפון אפריקה
6450267 - 02 ידיד גיא
6450268 - 02 וורמברנד יוסי וניצה
6450269 - 02 שמיר אילון והילי