מספר טלפון


6450270 - 02 כברה אבשלום ורונית
6450271 - 02 עובדיה מזל
6450272 - 02 אקרשטיין עליזה ודוד
6450273 - 02 חיגית פרח
6450274 - 02 פרנסה שי וקרן
6450275 - 02 כהן דניאל ומרגלית
6450276 - 02 סמיון שוורץ
6450277 - 02 סלפיתי נסרין
6450279 - 02 סלמן פטאמה