מספר טלפון


6450301 - 02 ברנדל ברוך בוריס
6450302 - 02 אברוטיס אולג ואירנה
6450303 - 02 מינה שלמה ואודט
6450304 - 02 ויינשטיין נתן ומרים
6450305 - 02 ברון אלדד
6450306 - 02 כרייני מיכאל
6450307 - 02 גול דינה ויחזקאל
6450308 - 02 שאשא נורית