מספר טלפון


6450340 - 02 שמרון דרכסלר) גיורא)
6450341 - 02 פוגל יהודית
6450342 - 02 סעדה עדנאן
6450343 - 02 גולן עמית
6450345 - 02 קפח דוד
6450346 - 02 ברכוביץ יצחק ושושנה
6450348 - 02 מדינה אברהם
6450349 - 02 נוב רן