מספר טלפון


6450430 - 02 כלב זהבה
6450431 - 02 כרם הלן
6450432 - 02 מיכל ושלומי אמסלם
6450433 - 02 פיינשטיין בוריס
6450434 - 02 אזולאי מוניק
6450436 - 02 סעדה עדנאן וחולה
6450437 - 02 אל עזם יאסר ד"ר
6450438 - 02 לב גריגורי וראומה