מספר טלפון


6450540 - 02 אבו סנינה תיסיר
6450542 - 02 כהן זדה שמעון וגילה
6450543 - 02 ראובן אהרון
6450545 - 02 אברוהימיטו ליקנט
6450547 - 02 קורצויל יגאל ועלמה
6450548 - 02 סלם בטי
6450549 - 02 טל מירי