מספר טלפון


6450550 - 02 בן יעקב עופרה
6450551 - 02 עדיקא רונית
6450553 - 02 בן יאיר ורדה ושמואל
6450554 - 02 עטיה אורה
6450555 - 02 לוי קתי ואריק
6450556 - 02 משעל סחר
6450558 - 02 לוי רחל
6450559 - 02 טייב ציפי וחיים