מספר טלפון


6450560 - 02 סברסקי אלכסנדר
6450561 - 02 שועלי רחל
6450562 - 02 איטח אברהם
6450564 - 02 ברמן גפרי
6450565 - 02 אלחרר רחל
6450566 - 02 בן ציון זאב
6450567 - 02 קוזמין איזולדה
6450568 - 02 חדד רחל ויורם
6450569 - 02 גבאי יהודית