מספר טלפון


6450570 - 02 גבאי יהודית
6450571 - 02 חברוני אביגדור והילה
6450572 - 02 זולוטניצקי יאנה
6450573 - 02 פירסקי ראיסה
6450574 - 02 מור שרה
6450575 - 02 עזרן מכאל ורוזה
6450576 - 02 גולדשטיין משה
6450577 - 02 אמסלם עליזה ויוסף
6450578 - 02 רובבשי יוסי ורונית
6450579 - 02 זמל רחל