מספר טלפון


6450610 - 02 פרידמן יוסף
6450611 - 02 לוין שמואל
6450612 - 02 טננבאום יוסף
6450613 - 02 שמחה חנה
6450614 - 02 עיני רבקה ומתתיהו
6450615 - 02 נוי אסתר
6450616 - 02 יהנה גיא
6450617 - 02 קושלביץ דנה ומכאל
6450618 - 02 שורצולד בנימין ונאוה