מספר טלפון


6450650 - 02 קרנר גדעון וניצה
6450651 - 02 גרסון צבי
6450652 - 02 אילוז ישראל
6450654 - 02 קדרי נאשט
6450655 - 02 יגנה מאיר
6450656 - 02 סלמן פריד
6450657 - 02 הופמן דליה וגלי
6450658 - 02 גולדנר רחל
6450659 - 02 אזולאי חגית