מספר טלפון


6450710 - 02 ברוכיאן אריה ודליה
6450711 - 02 גיל בצלאל
6450712 - 02 אמסלם מרים
6450713 - 02 עמירה פאטמה
6450714 - 02 שחאדה ניזאר
6450715 - 02 ניסים אזרד
6450716 - 02 שיפרין אלכסנדר
6450717 - 02 שריקי גבריאל
6450718 - 02 גבאי אילנה
6450719 - 02 כהן גדעון ונעמי