מספר טלפון


6450780 - 02 בזאר 101 סטי יצחק
6450780 - 02 סטי יצחק בזאר 101 סטי יצחק
6450781 - 02 שמידט אביבה
6450783 - 02 לוי מושיק ולאה
6450784 - 02 יוסף צביה ונסים צביה
6450785 - 02 שרואני ששון
6450786 - 02 אלחדד יוסי