מספר טלפון


6450820 - 02 פימה תמי
6450821 - 02 חן בנימין
6450822 - 02 דוד רוזנבלט
6450823 - 02 בר שדה הלל
6450824 - 02 שוקרון חגי ושגית
6450825 - 02 ימין אלי
6450826 - 02 (פקס) מילי מרכז ישראלי לעידוד יזמות
6450827 - 02 משה עוזי ורחל
6450828 - 02 אלון רחל
6450829 - 02 קלגבאן רפאל