מספר טלפון


6450850 - 02 ברוכי איריס
6450851 - 02 סלמן סאמר
6450852 - 02 בגה משה
6450853 - 02 מירו (יפה (ניסים
6450857 - 02 חייפץ אלה
6450858 - 02 לוי יצחק בועז
6450859 - 02 לבקוביץ עומר