מספר טלפון


6450860 - 02 מעלומי ניסים
6450861 - 02 בן שושן יפה
6450862 - 02 אבו שעבאן חאלד
6450864 - 02 קיל מרדכי
6450866 - 02 שמט נעם ובת שבע
6450867 - 02 כהן אסתר
6450869 - 02 סלונים איסר