מספר טלפון


6450950 - 02 ברוך לאה
6450953 - 02 שניר אסתר
6450954 - 02 עביר חרוב
6450955 - 02 וינוגרד יצחק
6450956 - 02 סמולנקו יורי
6450958 - 02 כהן עזרא
6450959 - 02 מזרחי חיים