מספר טלפון


6494222 - 02 אגודה לעזרת ילדים נכים (אלי"ן) בי"ח
6494222 - 02 אלי"ן אגודה לעזרת ילדים נכים בית חולים
6494222 - 02 אלין אורטופדי לילדים
6494320 - 02 מרפאות אלין אורטופדי לילדים
6494444 - 02 הנרייטה סאלד מכון
6494444 - 02 מכון הנרייטה סולד
6494444 - 02 מכון סאלד
6494555 - 02 הרצוג הפלמח הלל הגבעה הצרפתית