מספר טלפון


9933060 - 02 חביבה ומשה שפטר
9933061 - 02 סובלסן מרדכי ודבורה
9933062 - 02 וידר ראובן ותמר
9933063 - 02 קרש שרה ושמעון
9933064 - 02 טקטקה סלמאן חדר
9933065 - 02 אורביני יוסף
9933066 - 02 הקשר יגאל
9933067 - 02 בני גוש עציון
9933068 - 02 פרל שפרה ומאיר
9933069 - 02 אייזנשטוק גרי וגודי